FANDOM


Livet er ikke det værste man har, siger de kloge. Jeg ved nu ikke rigtig ...

Fænomenet liv er en organisk, adaptiv, selvrefererende og akkumulativt replikerende strøm af information, bl.a. repræsenteret af os mennesker, som tilmed er i besiddelse af en bevidsthed, der gør os i stand til at betragte os selv abstrakt. En a priori tilbøjelighed hos livet synes at være, at det tenderer imod stadig højere grader af organisation (evolution, ikke mindst), hvilket logisk burde fortsætte i accellererende grader af højere bevidsthed og dermed - ultimativt - til et univers af selvbevidst information om alt og ingenting (også kendt som universets varmedød; et levn fra termodynamikken).

Se også artiklen om meningen med livet

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.