FANDOM


Meningen med livet er flettet sammen af to modsatrettede tendenser.

Liste over tendenser som tilsammen giver mening med livet Edit

  1. Termodynamik (Universets tilbøjelighed hen imod en højere entropi)
  2. Kompleksitet (Bevidsthedens iboende evne til at organisere information)

Ved kontinuerligt at indsamle og bearbejde data, som kan tilgås af den kollektive bevidsthed, arbejder livet sig hen imod en stedse større grad af organiseret intelligens. Derfor vil Universet ultimativt komme til at bestå af selvbevidst information og intet andet.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.